Cyber-EXE Polska 2014

INFORMACJA PRASOWA

Współpraca telekomów i administracji publicznej kluczem do zwycięstwa w wojnie z cyberprzestępczością

Ćwiczenie „Cyber-EXE Polska 2014” po raz pierwszy sprawdziło stan przygotowania firm telekomunikacyjnych do radzenia sobie z cyberzagrożeniami. więcej

ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA PODCASTÓW

 słuchawka

 

POBIERZ PREZENTACJĘ NA SLIDE SHARE

Prezentacja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAPORT

CEP14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z RAPORTEM! 

 

ORGANIZATOR

Organizatorem i koordynatorem trzecich ćwiczeń z zakresu ochrony przed cyberatakiem infrastruktury o strategicznym znaczeniu dla państwa – „Cyber-EXE™ Polska 2014″ jest: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

PARTNERZY

Patronatem i wsparciem merytorycznym ćwiczenia objęli : RCB (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa) i firma konsultingowa – Deloitte Advisory Sp. z o.o.

PATRONAT HONOROWY

Patronatem Honorowym ćwiczenia „Cyber-EXE™ Polska 2014″ objęło: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

DLA KOGO

Ćwiczenia „Cyber-EXE™ Polska 2014″ skierowane były do firm z sektora telekomunikacyjnego.

Wśród operatorów ćwiczyły następujące podmioty:

 • Cyfrowy Polsat SA
 • Exatel SA
 • Multimedia Polska SA
 • Orange Polska SA
 • Polkomtel Sp. z o.o.
 • TK Telekom Sp. z o.o.
 • T-Mobile Polska SA

Wśród podmiotów administracji publicznej w ćwiczeniach wzięły udział następujące podmioty:

 • Biuro Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • Komenda Główna Policji
 • Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji
 • Urząd Komunikacji Elektronicznej
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

CELE

Zbadanie zdolności i przygotowania organizacji do identyfikacji zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, odpowiedzi na te zagrożenia oraz skutecznej współpracy w ramach sektora telekomunikacyjnego.

Cele szczegółowe

• Sprawdzenie zdolności reakcji organizacji na atak teleinformatyczny:
• sprawdzenie istniejących planów i procedur zarządza- nia, identyfikacja potrzeb ich uzupełnienia, aktualizacji lub stworzenia nowych
• sprawdzenie współpracy i komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji
• Identyfikacja zależności i współzależności pomiędzy podmiotami rynku telekomunikacyjnego, regulatorem tego rynku, a także innymi organizacjami mającymi wpływ na jego działanie.
• Sprawdzenie komunikacji między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz regulatorem i innymi podmio- tami rynku telekomunikacyjnego:
• sprawdzenie czy występuje wymiana informacji o zagrożeniach i czy ma ona realny wpływ na zarzą- dzanie nimi
• sprawdzenie jakości i przydatności wymienianych informacji w reakcji na zagrożenie

KORZYŚCI

• Przećwiczenie w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku gotowości instytucji uczestniczących do odpowiedzi na złożone zagrożenia
• Doskonalenie istniejących procedur i sposobów reakcji na incydenty w warstwie organizacyjnej, proceduralnej, technicznej oraz medialnej
• Ocena, stworzenie nowych lub wzmocnienie istniejących kanałów komunikacji o zagrożeniach w ramach sektora telekomunikacyjnego oraz organizacji go wspierających
• Transfer dobrych praktyk oraz wiedzy między uczestni- kami, a dzięki temu wspólne budowanie bezpieczniejszych usług w sektorze telekomunikacyjnym