Cyber-EXE Polska 2017

INFORMACJA PRASOWA

Czy sektor energii gotowy jest na cyberatak?

Ustalenie zakresu współpracy sektorowej wśród firm energetycznych oraz jej sposobu realizacj jest pilnym zadaniem, które stoi przed sektorem więcej

RAPORT

CEP17-Raport

FILM PROMOCYJNY

ORGANIZATOR

Organizatorem i koordynatorem ćwiczeń z zakresu ochrony przed cyberatakiem infrastruktury o strategicznym znaczeniu dla państwa – „Cyber-EXE™ Polska – Energy Black Shield 2017″ jest: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

PARTNERZY

Współorganizatorem i jednocześnie uczestnikiem 5 edycji ćwiczeń były: Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

PATRONAT HONOROWY

Patronatem Honorowym ćwiczenia „Cyber-EXE™ Polska – Energy Black Shield 2017″ objęło: Ministerstwo Cyfryzacji oraz Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

DLA KOGO

Ćwiczenia „Cyber-EXE™ Polska – Energy Black Shield 2017″ skierowane były do firm z sektora energetycznego.

CELE

Celem głównym ćwiczeń było zbadanie oraz doskonalenie zdolności i przygotowania organizacji do identyfikacji zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego, odpowiedzi na te zagrożenia oraz skutecznej współpracy w ramach sektora energetycznego. Poza celem głównym konieczne stało się sformułowanie celów szczegółowych, obejmujących:
A. Sprawdzenie zdolności reakcji organizacji na atak teleinformatyczny:
o sprawdzenie istniejących planów i procedur zarządzania, identyfikacja potrzeb ich uzupełnienia, aktualizacji lub stworzenia nowych,
o sprawdzenie współpracy i komunikacji wewnątrz i na zewnątrz organizacji.
B. Sprawdzenie zdolności reagowania organizacji w przypadku szantażu i żądania okupu.
C. Sprawdzenie komunikacji zarówno pomiędzy podmiotami ćwiczącymi, jak również organami administracji publicznej oraz innymi podmiotami zewnętrznymi odgrywanymi w ćwiczeniach:
o sprawdzenie czy występuje wymiana informacji o zagrożeniach i czy ma ona realny wpływ na zarządzanie nimi,
o sprawdzenie jakości i przydatności wymienianych informacji w reakcji na zagrożenie,
o sprawdzenie komunikacji z producentami sprzętu i oprogramowania.
D. Sprawdzenie zdolności komunikacyjnych organizacji w warstwie medialnej w związku z incydentem.
Dodatkowo ćwiczenia były dobrą okazją do sprawdzenia czy sektor energetyczny potrzebuje, i w jak dużym stopniu, wspólnych działań koordynacyjnych? Próba odpowiedzi na tak sformułowane pytanie wpisuje się doskonale w rozważania na temat konieczności istnienia i zakresu funkcjonowania tzw. CERT-u sektorowego dla energetyki.

KORZYŚCI

• Dzięki ćwiczeniu możliwe będzie ocenienie, stworzenie nowych lub wzmocnienie istniejących kanałów komunikacji o zagrożeniach w ramach sektora energetycznego oraz organizacji go wspierających.
• Uczestnictwo w ćwiczeniu pozwoli na transfer dobrych praktyk oraz wiedzy między uczestnikami, a przez to wspólne budowanie bezpieczniejszych usług w sektorze energetycznym.
• Ćwiczenie umożliwia przećwiczenie w bezpiecznym, monitorowanym środowisku gotowości instytucji uczestniczących do odpowiedzi na złożone zagrożenia pochodzące z sieci Internet.