Geneza

Organizacja ćwiczeń, które mają podnosić zdolność organizacji i struktur państwowych do skutecznej ochrony przed atakiem z cyberprzestrzeni jest jednym z wyraźnych trendów w dziedzinie działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. Organizatorzy ćwiczenia Cyber-EXE Polska 2012 zdecydowali w aktywny sposób włączyć się w ten nurt. Bezpośrednią zachętą i inspiracją do podjęcia się tego przedsięwzięcia były rekomendacje Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA), które zostały przygotowane po przeprowadzeniu ćwiczeń Cyber Europe 2010. Wśród rekomendacji znalazły się takie, które zachęcały do organizacji podobnych ćwiczeń na poziomie krajowym, jak również do działań na rzecz udziału w ćwiczeniach, obok przedstawicieli sektora publicznego, podmiotów reprezentujących sektor prywatny.

Dodatkową motywacją do rozpoczęcia pracy nad organizacją Cyber-EXE Polska 2012 był udział przedstawiciela Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń w spotkaniu przygotowanym przez Organisation of American States (w listopadzie 2011 r.), na którym przedstawiane były doświadczenia z podobnych ćwiczeń w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Europie i krajach Ameryki Południowej. Praktyczna wiedza nabyta w trakcie spotkania była pomocna zarówno w fazie przygotowania jak i przeprowadzenia ćwiczeń.

Bezpośrednią decyzję o organizacji ćwiczenia Cyber-EXE Polska 2012 podjęto w gronie podmiotów: Computerworld Magazyn Menedżerów i Informatyków, Fundacja „Instytut Mikromakro”, Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Zdecydowano, że ćwiczenia odbędą się przy okazji IX Konferencji Wolność i Bezpieczeństwo.