Cyber-EXE Polska 2015

INFORMACJA PRASOWA

Polskie banki coraz lepiej przygotowane na cyberzagrożenia

Procedury nie wystarczą, aby zapewnić organizacji dostateczne bezpieczeństwo IT więcej

ZAPRASZAMY DO WYSŁUCHANIA PODCASTÓW

słuchawka

RAPORT

CEP15-Raport

ORGANIZATOR

Organizatorem i koordynatorem trzecich ćwiczeń z zakresu ochrony przed cyberatakiem infrastruktury o strategicznym znaczeniu dla państwa – „Cyber-EXE™ Polska 2015″ jest: Fundacja Bezpieczna Cyberprzestrzeń.

PARTNERZY

Patronatem i wsparciem merytorycznym ćwiczenia objęli : RCB (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa) i firma konsultingowa – Deloitte Advisory Sp. z o.o.

PATRONAT HONOROWY

Patronatem Honorowym ćwiczenia „Cyber-EXE™ Polska 2015″ objęło: Ministerstwo Finansów,  Związek Banków Polskich, Komisja Nadzoru Finansowego

DLA KOGO

Ćwiczenia „Cyber-EXE™ Polska 2015″ skierowane są do firm z sektora finansowego.

CELE

Zbadać zdolność i przygotowanie organizacji do identyfikacji zagrożeń w obszarze bezpieczeństwa teleinformatycznego oraz współpracy w ramach sektora bankowego w odniesieniu do zaleceń Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego ze stycznia 2013 r., dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w bankach.

Cele szczegółowe
1. Sprawdzić zdolność reakcji organizacji na atak teleinformatyczny:

• sprawdzenie istniejących planów i procedur zarządzania, identyfikacja potrzeb ich uzupełnienia, aktualizacji lub stworzenia nowych,
• sprawdzenie współpracy i komunikacji wewnątrz organizacji.

2. Zidentyfikowanie zależności i współzależności pomiędzy organizacjami i regulatorami rynku finansowego a innymi podmiotami.
3. Sprawdzić komunikację między bankami oraz regulatorami i innymi podmiotami rynku finansowego:

• sprawdzić czy występuje wymiana informacji o zagrożeniach
• sprawdzić jakość i przydatność wymienianych informacji.

KORZYŚCI

• Dzięki ćwiczeniu możliwe będzie ocenienie, stworzenie nowych lub wzmocnienie istniejących kanałów komunikacji o zagrożeniach w ramach sektora finansowego oraz organizacji go wspierających.
• Uczestnictwo w ćwiczeniu pozwoli na transfer dobrych praktyk oraz wiedzy między uczestnikami, a przez to wspólne budowanie bezpieczniejszych usług w sektorze finansowym.
• Ćwiczenie umożliwia przećwiczenie w bezpiecznym, monitorowanym środowisku gotowości instytucji uczestniczących do odpowiedzi na złożone zagrożenia pochodzące z sieci Internet.