Media

PODCASTY

Rozmowa z Mirosławem Majem, prezesem Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń, Cezarym Piekarskim, Starszym Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte i Michałem Grzybowskim, Głównym Specjalistą Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa.

 

Maj

Mirosław Maj
Prezes Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń

 

 

 

cpiekarski

Cezary Piekarski
Starszy Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Deloitte

 

 

 

MGMichał Grzybowski
Główny Specjalista Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej
w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa

 

 

 

GALERIA CYBER-EXE POLSKA 2014